Deelnemer wordt geïnterviewd voor NPO

SAVE THE DATE! 12/13 november 2021

Is driemaal scheepsrecht?

Voor de volhouder is geen weg onbegaanbaar. De situatie rond Covid-19 maakt het iedereen lastig, ook ons als organisatie van de 24 uur Waterstof Challenge. We kregen al heel veel vragen van mensen die letterlijk staan te trappelen om deel te kunnen nemen aan dit bijzondere waterstofevenement.

Nieuwe datum 12-13 november 2021

Na een zorgvuldige afweging hebben we 12 en 13 november 2021 als datum voor de AIR LIQUIDE 24 UUR WATERSTOF CHALLENGE bepaald. We lichten het graag toe.

De Covid-19-situatie

Bij de organisatie van dit evenement heeft veiligheid altijd voorop gestaan. Daar is afgelopen jaar een extra aspect bijgekomen als gevolg van de Covid-19 pandemie. Bij ons besluit hebben we daarom in beschouwing genomen:

  • De verwachte ontwikkeling van vaccinaties
  • De omvang van het evenement
  • De inrichting van start en finish
  • Het gaat alleen door als het verantwoord en door de overheid is toegestaan.

24 uur Waterstof Challenge groeit

De 24 uur Waterstof Challenge maakt een flinke groei door. Niet alleen wat het aantal deelnemers en sponsoren betreft. We plannen in september van dit jaar ook edities in diverse andere Europese landen.